Població amb discapacitat a l’Àrea Metropolitana de Barcelona: la realitat de Badalona

Segons dades de l'any 2017, a Badalona hi ha 19.127 persones amb discapacitat legalment reconeguda, xifra que representa un 8,9% sobre la població total del municipi. Aquesta dada és superior a la mitjana de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, que es situa en el 8,1% de població amb discapacitat.

Badalona és el 6è municipi de l'AMB amb major percentatge de població amb discapacitat. Es situa així entre els 10 primers, dels 36 municipis que formen l'AMB, que agrupa un major nombre de persones amb discapacitat.

D'altra banda, Badalona és un dels municipis que concentra més serveis per a les persones amb discapacitat, però també és un dels que agrupa un major nombre de població. Hi trobem 608 places en els diferents serveis existents: 4 centres residencials, 11 llars residencials, 4 centres ocupacionals i 1 centre d'atenció especialitzada. En total, a l'AMB hi ha 288 serveis especialitzats amb 9.130 places.