Població amb discapacitat a Catalunya

A Catalunya hi ha un total de 537.997 persones amb reconeixement legal de discapacitat. Aquesta xifra representa el 7% sobre la població total. La població amb discapacitat presenta un equilibri per sexes, el 49% són dones i el 51% homes. Quant a la tipologia, la meitat de la població que té una discapacitat és de caràcter físic.

D'altra banda, la major part de la població amb discapacitat es troba en edat laboral (265.598 persones, 50%) però la contractació al col·lectiu és reduïda. L'any 2014 hi havia a Catalunya 11.354 contractes a persones amb discapacitat. 

 

Etiquetes: