Persones amb reconeixement de discapacitat a Espanya

Persones amb reconeixement de discapacitat a Espanya

En primer lloc, cal esmentar que tenen la consideració de persones amb discapacitat aquelles a qui se'ls hagi reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent. Segons la Base Estatal de datos de personas con discapacidad de l'IMSERSO, des de 2011 a 2014, la població amb discapacitat ha augmentat un 10%, passant de 2.552.880 a 2.813.592 persones amb discapacitat reconeguda legalment.

El 2014, un 6% de la població espanyola tenia reconeguda la discapacitat. Les dades mostren que no existeix diferència per sexe, la meitat de la població són homes i l'altra meitat dones. Per edat, la franja on s'agrupen més persones amb discapacitat és entre 35 i 64 anys -1.271.673-.