Persones amb discapacitat ocupades

Persones amb discapacitat ocupades

Segons dades de 2014, 1.335.100 persones en edat laboral (16 a 64 anys) tenia certificat de discapacitat; el que representa un 4% de la població espanyola en edat de treballar. En relació a la població amb discapacitat ocupada, la taxa d'ocupació ha disminuït un 2% de 2009 a 2014 -passant del 28% al 26%-.

Respecte al sexe, les dones troben més barreres que els homes per accedir a un lloc de treball. Malgrat les desigualtats per sexe, les dones milloren lleugerament la taxa d'ocupació de l'any 2009 al 2014, mentre per als homes es veu reduïda. A causa de la crisi econòmica, aquestes xifres s'han escurçat en els últims anys.

Etiquetes: