Persones amb discapacitat a l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Torrelles de Llobregat

A Torrelles de Llobregat hi ha 292 persones amb discapacitat legalment reconeguda, xifra que representa el 4,9% sobre la població total del municipi. El 52% de la població amb discapacitat són homes i el 48% són dones.

Torrelles de Llobregat és un dels municipis de l’AMB amb menor percentatge de població amb discapacitat sobre la població total del municipi. Es situa bastant per sota de la mitjana dels 36 municipis, la qual es troba en el 8,1%.

Segons el Registre d'Entitats, Serveis i Establiments Socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a l’AMB hi ha un total de 288 serveis especialitzats per a persones amb discapacitat que sumen 9.130 places. A Torrelles de Llobregat no en trobem cap.