Persones amb discapacitat a l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Tiana

A Tiana hi ha 382 persones amb discapacitat legalment reconeguda, xifra que representa el 4,4% sobre la població total de municipi. El 50% de la població amb discapacitat són homes i el 50% són dones.

Tiana és un dels municipis de l’AMB amb menor percentatge de població amb discapacitat sobre la població total del municipi i es situa bastant per sota de la mitjana dels 36 municipis, la qual es troba en el 8,1% de població amb discapacitat.

Segons el Registre d'Entitats, Serveis i Establiments Socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a l’AMB hi ha un total de 288 serveis especialitzats per a persones amb discapacitat que sumen 9.130 places. A Tiana hi ha 3 centres de serveis amb 127 places.