Persones amb discapacitat a l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Santa Coloma de Cervelló

A Santa Coloma de Cervelló hi ha 408 persones amb discapacitat legalment reconeguda, xifra que representa el 5% sobre el total de la població del municipi. El 49% de les persones amb discapacitat són homes i el 51% dones.

El percentatge de població amb discapacitat de Santa Coloma de Cervelló es situa per sota de la mitjana dels 36 municipis (8,1%), sent un dels municipis de l’AMB que presenta una xifra més baixa. Concretament, és el 29è quant a percentatge de població amb discapacitat.

Segons el Registre d'Entitats, Serveis i Establiments Socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a l’AMB hi ha un total de 288 serveis especialitzats per a persones amb discapacitat que sumen 9.130 places. A Santa Coloma de Cervelló no en trobem cap.