Persones amb discapacitat a l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Sant Cugat del Vallès

A Sant Cugat del Vallès hi ha 3.206 persones amb discapacitat legalment reconeguda, de les quals el 49% són homes i el 51% dones. El percentatge de població amb discapacitat de Sant Cugat del Vallès (3,6%) es situa bastant per sota de la mitjana dels 36 municipis (8,1%), sent un dels municipis de l’AMB que presenta una xifra més baixa. Concretament, és el penúltim municipi quant al percentatge de població amb discapacitat dels 36 que formen l’AMB.

No obstant això, al municipi hi trobem 10 centres de serveis amb 319 places: 4 centres ocupacionals, 2 centres residencials i 4 llars residencials. Segons el Registre d'Entitats, Serveis i Establiments Socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a l’AMB hi ha un total de 288 serveis especialitzats per a persones amb discapacitat que sumen 9.130 places. Amb tot, hi ha municipis de l’AMB que no disposen de cap d’aquests centres de serveis.