Persones amb discapacitat a l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Ripollet

Persones amb discapacitat a l'Àrea Metropolitana. Ripollet

A Ripollet hi ha 2.478 persones amb discapacitat legalment reconeguda, de les quals el 51% són homes i el 49% són dones. La població amb discapacitat representa el 6,5% sobre la població total del municipi, xifra inferior a la mitjana dels 36 municipis (8,1%).

 

Ripollet és el 20è municipi de l’AMB amb major percentatge de persones amb discapacitat. La majoria d’elles tenen una discapacitat de tipus físic, ja sigui motòrica (30%) o no motòrica (19%). Seguidament, trobem les persones amb trastorn mental (20%), discapacitat intel·lectual (13%), auditiva (7%) i visual (6%).

 

Segons el Registre d'Entitats, Serveis i Establiments Socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a l’AMB hi ha un total de 288 serveis especialitzats per a persones amb discapacitat que sumen 9.130 places. A Ripollet hi ha 2 centres ocupacionals amb 156 places.