Persones amb discapacitat en situació d'atur

A Espanya 144.399 persones amb discapacitat són demandants d'ocupació aturades registrades en els Serveis Públics d'Ocupació (dades de l'any 2015). Aquesta xifra és bastant elevada, tenint en compte que la població activa de l'any 2014 era de 506.700 persones.

Si s'analitzen les dades segons antiguitat de la demanda, s'observa que el 59% són aturats de llarga durada (antiguitat superior a 365 dies). Pel que fa al tipus de discapacitat, la major part de persones en atur tenen una discapacitat de caràcter físic.

 

 

Etiquetes: