Percepció dels i les joves davant la discapacitat

Percepció dels i les joves davant la discapacitat

El Baròmetre del CIS de 2013 recull dades sobre la percepció de la societat davant la discapacitat. Quan es pregunta per la productivitat de les persones amb discapacitat en el seu lloc de feina, la majoria de la població no creu que siguin menys productius -61%-. En relació als joves espanyols, d'entre 18 i 34 anys, aquest percentatge augmenta fins el 68%; és a dir, la majoria dels i les joves no creu que les persones amb discapacitat siguin menys productives a la seva feina. 

Per altra banda, segons l'opinió dels i les joves, les principals institucions responsables de millorar la integració i condicions de vida de les persones amb discapacitat són les administracions públiques. En primer lloc, la majoria creu que és l'Estat qui se n'ha de responsabilitzar -71%-, seguit de la Comunitat Autònoma -37%- i l'Ajuntament -24%- (es tractava d'una pregunta multiresposta i per tant, els percentatges no sumen 100%).

 

Etiquetes: