Passos bàsics per a la creació de dispositius accessibles

accessibilitat digital

Perquè les noves tecnologies i els nous dispositius que es creen estiguin plenament al servei de les persones, han de ser accessibles per tot tipus de persones, per a tota la societat. Aquests dispositius han de facilitar l’accés i el seu tractament, i també ser de comprensió fàcil, intel·ligibles.

Segons la norma ISO/TC 16027, es defineix l’accessibilitat com la facilitat d’ús de forma eficient, eficaç i satisfactòria d’un producte, servei, entorn o instrument per persones que tenen diferents capacitats. Per tant, l’accessibilitat electrònica fa referència al fet que els productes i serveis electrònics puguin ser utilitzats pels usuaris amb efectivitat, eficiència i satisfacció en un context d’utilització determinat.

Si ets usuari, pots consultar l’accessibilitat dels dispositius mòbils segons el tipus de discapacitat a Amovil.es, una iniciativa de la Fundació ONCE. A la web podràs consultar quin dispositiu és més adequat d’acord amb 7 perfils de discapacitat: visió parcial, visió nul·la, audició parcial, audició nul·la, dificultat moderada de manipulació, dificultat severa de manipulació i dificultat per a la comprensió.

Si ets emprenedor, una start-up o un desenvolupador i vols desenvolupar un dispositiu accessible, o si simplement estàs pensant a adquirir un nou, et presentem tres aspectes bàsics, recollits a la web emayores.com, a tenir en compte perquè un dispositiu sigui accessible.

Vista: Per a facilitar la lectura, el dispositiu ha de facilitar el canvi de la mida de lletra, amb un accés directe, un assistent o permetre un efecte lupa o d’ampliar la mida del text amb el moviment, per exemple, dels dits sobre una pantalla. També cal contemplar la possibilitat d’invertir els colors utilitzats per a facilitar la comprensió.

Tacte: L’ús de les pantalles tàctils pot ser un impediment per persones amb dificultat de moviment a les mans, per exemple. Per això, és interessant adequar al dispositiu a una aplicació de micròfon per a facilitar la navegació mitjançant la veu de l’usuari. Les principals desenvolupadores de software dels mòbils i tauletes, Android i Apple, han desenvolupat aplicacions com Talkback i VoiceOver, uns lectors en veu alta que llegeixen les notificacions, els avisos i textos en pantalla.

Oïda: Per aquelles persones amb problemes d’audició és indispensable que l’ajustament del to o del volum de les trucades o de les notificacions sigui adequat a les seves necessitats.

En el cas de les aplicacions mòbils, un cop desenvolupades es pot comprovar l’accessibilitat d’una app concebuda per a Iphone a través del Accessibility Inspector. Per la seva banda, Android també té un servei per a comprovar l’accessibilitat de l’aplicació desenvolupada. Per desgràcia, aquestes comprovacions continuen realitzant-se massa sovint només al final del procés del desenvolupament i no es tenen en compte des de l’inici del disseny de les apps. Tant IOs com Android tenen manuals i tutorials per a guiar al desenvolupador cap a la consecució d’una aplicació mòbil accessible.