Optimisme davant la vida

Optimisme davant la vida

L’optimisme, l’estima per la vida i l’alegria poden ser bons indicadors de l’estat anímic i fins i tot de la salut mental de les persones. El 87% de les persones sense discapacitat afirma haver-se sentit alegre les darreres dues setmanes (sempre o sovint). En el cas de les persones amb discapacitat aquesta xifra es redueix al 55%.

L’anàlisi de les mateixes dades però només per a persones amb discapacitat i segons el sexe, mostren diferències sobretot en els trams que indiquen que el sentiment d’alegria es produeix de forma habitual. Així, no hi ha grans diferències entre dones i homes que afirmen no haver-se sentit alegres les darreres dues setmanes -molt poques vegades o mai-. Des d’un enfocament de gènere, es podria interpretar aquest resultat a partir dels rols de gènere. Sembla que els homes tendeixen a donar respostes més positives que les dones pel que fa a temes relacionats amb els assoliments.

Etiquetes: