L'ocupació dels joves amb discapacitat

La situació laboral dels joves a Espanya és complicada, especialment per a aquells que tenen alguna discapacitat. La taxa d'atur és 10 punts percentuals més elevada per als joves amb discapacitat que per a la resta que es troben en la mateixa franja d'edat -menors de 25 anys-. Els joves amb discapacitat se situen en una taxa d'atur del 62% envers el 52% de la resta de joves.

Per altra banda, el fet de tenir una discapacitat dificulta trobar feina i així ho perceben els joves. El 65% dels joves amb discapacitat enquestats per la Fundación Adecco considera que tenir una discapacitat és perjudicial per a trobar feina. 

Etiquetes: