Les persones cuidadores

El 66,9% de les persones amb discapacitat reben algun tipus d'ajuda.

Pel que fa al perfil de les persones cuidadores més habitual és una dona, d’entre 45 i 64 anys, que en la majoria dels casos -80%- resideix en la mateixa llar que la persona a la que cuida. D’altra banda, pel 20% que viuen en una altra llar, 9 de cada 10 persones cuidadores són dones.

Les dades posen de manifest que, tant la cura dins de la família com la professional, està feminitzada.