L'accés a les TIC de les persones amb discapacitat

El 47% de persones amb discapacitat física, visual o auditiva entrevistades té un ordinador de sobretaula per a l'ús personal i el 40% un ordinador portàtil. El 14% té tots dos tipus d'ordinador. El mòbil és el dispositiu més utilitzat -86%- i només una minoria disposa de tableta -32%-.

Hi ha diferències en la tinença de dispositius per edat, nivell acadèmic i nivell d'ingressos. Els joves amb més recursos econòmics i més formació són els que disposen de més dispositius.

Etiquetes: