La vida quotidiana de les persones amb discapacitat física

Discriminació de les persones amb discapacitat física

El 33% de les persones amb discapacitat física enquestades per l'associació Amputats Sant Jordi s'ha sentit discriminat/da alguna vegada a causa de la seva discapacitat. S'entén per discriminació per motius de discapacitat: qualsevol distinció o exclusió que tingui el propòsit o l'efecte d'obstaculitzar o deixar sense efecte el reconeixement o l'exercici de tots els Drets Humans i llibertats fonamentals en els àmbits polític, econòmic, social, cultural, etc.

Les situacions discriminatòries més nomenades per les persones enquestades tenen lloc a l'àmbit laboral -per exemple, dificultats d'accés al mercat laboral- i/o en la relació amb l'entorn, on la gent té comportaments inadequats -"la gent em mira", "la gent em diu coses desagradables", etc.-

Etiquetes: