La discapacitat a la nostra societat

La Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat defineix la discapacitat com la conjunció de restriccions físiques, intel·lectuals, sensorials i/o trastorn mental permanent i individual i la interacció d’aquestes amb l’entorn de la persona.

A l’Àrea Metropolitana de Barcelona el 2014 vivien 265.609 persones amb discapacitat reconeguda, una xifra que suposa el 8% de la població.

A més, el nombre de persones amb discapacitat a l’AMB en 10 anys (des del 2004 al 2014) es va duplicar, passant de 173.975 el 2004 a 265.609 el 2014.