Informe mundial sobre la discapacitat, OMS 2011

Informe mundial sobre la discapacitat, OMS 2011

Segons dades de l'Informe mundial sobre la discapacitat (OMS, 2011) s'estima que 1 de cada 7 persones al món viu amb alguna forma de discapacitat. El 50% de les persones amb discapacitat al món no pot pagar l'atenció a la salut. 

Les barreres existents en l'àmbit de la salut afecten la qualitat de vida de les persones amb discapacitat i comporten les següents conseqüències: pitjors resultats sanitaris, pitjors resultats acadèmics, menor participació econòmica, taxes més altes de pobresa, major dependència i participació limitada.

Etiquetes: