Infografia 5 de la sèrie "La població amb discapacitat a Barcelona ciutat". Qualitat de vida relacionada amb la salut

Les persones amb discapacitat presenten pitjors resultats en totes les dimensions de la Qualitat de Vida Relacionada amb la Salut.

Les persones amb discapacitat presenten pitjors resultats en totes les dimensions de la Qualitat de Vida Relacionada amb la Salut:

  • Problemes per caminar

  • Problemes per rentar-se o vestir-se sol/a

  • Problemes per fer les seves activitats quotidianes

  • Tenir dolor o malestar

  • Estar ansiós/a o deprimit/da

Les dificultats per realitzar activitats quotidianes és un dels problemes més comuns entre la població amb discapacitat. En tots els casos, els problemes de l’estat de salut empitjoren a mesura que augmenta l’edat.