Infografia 1 de la sèrie "La població amb discapacitat a Barcelona ciutat"

Barcelona, 19 de maig de 2019.- Segons dades de l’Enquesta de Salut de Barcelona de l’ASPB, a la ciutat hi ha 125.154 amb discapacitat. És a dir, el 9 % de la ciutadania de 18 anys o més té alguna discapacitat que li afecta permanentment per fer les activitats quotidianes de cura personal o de la llar. Per activitats quotidianes entenem menjar, anar al lavabo, rentar-se o vestir-se sense l’ajuda d’una altra persona, anar a comprar, cuinar, fer les feines de casa, administrar diners o telefonar sense l’ajuda d’una altra persona.

Si s’analitzen les dades per sexe, s’observa que hi ha 77.326 dones amb discapacitat (10,3%) i 47.828 homes amb discapacitat (7,3% sobre la població total de la ciutat). La prevalença de la discapacitat és major entre les dones i en la població de 65 anys i més.