Infància i discapacitat a Espanya

A Espanya hi ha 129.771 menors amb discapacitat legalment reconeguda (de 0 a 17 anys). Aquests representen el 5% del total de població amb discapacitat, sent així una part reduïda del col·lectiu. Segons dades de 2014, hi ha una major presència de nens que de nenes i 3 de cada 4 infants es troben en l'interval de menor grau de discapacitat.
 
Els nens i nenes amb discapacitat són més vulnerables i pateixen una major discriminació i falta d'oportunitats. L'atenció primerenca a la infància és fonamental però només ocorre en el 57% dels casos. A més, 1 de cada 3 nens de 0 a 5 anys no rep cap tipus d'ajuda tècnica o de suport personal.
 
Etiquetes: