Hàbits de vida: el consum d'alcohol

En general, el consum d'alcohol és lleugerament inferior entre les persones amb discapacitat però l'abús en el consum és superior.

D'altra banda, el consum de begudes alcohòliques té, d’igual forma que en el cas del tabac, un component de gènere que es tradueix en diferències en els hàbits. El 63% de les dones amb discapacitat no beu i el 37% es consideren bevedores de baix risc. En el cas dels homes, aquesta xifra augmenta fins al 56% i trobem un 9% de bevedors d’alt risc -xifra que en el cas de les dones era inexistent-.

Etiquetes: