Gossos d'assistència per a persones amb discapacitat

Perros de asistencia para personas con discapacidad

Els gossos poden ser molt més que mascotes. Poden ser companys fidels que faciliten el dia a dia dels seus amos i que de vegades fins i tot els ajuden a fer front a les pors i problemes.

Tant si es tracta de barreres físiques de l'entorn com si es tracta d'una condició psicològica, els gossos d'assistència estan preparats per ajudar les persones a superar les limitacions derivades d'una discapacitat. Qualsevol persona amb una condició física o psicològica, que suposi un límit substancial en el seu estil de vida, pot adoptar un gos d'assistència.

Trets dels gossos d'assistència

Encara que triar una raça determinada no és imprescindible, es recomana que siguin dòcils, afectuosos i tranquils i de caràcter previsible. Alguns dels trets característics dels gossos d'assistència són una gran capacitat d'aprenentatge, manca d'agressivitat (o escassa) i una bona reacció davant d'estímuls sonors i senyals. Els Golden Retriever, Pagesos Retriever i els Pastors belga malinois destaquen per ser molt intel·ligents i tenir grans habilitats físiques. D'altra banda, els Alaskan malamuten són lleials, treballadors i molt nobles.

És important escollir el company caní segons el tipus de discapacitat. En el cas de la discapacitat física, ha d'estar entrenat per recollir coses de terra, encendre interruptors, obrir i tancar portes i calaixos, etc.

Com sol·licitar un gos d'assistència?

Primer de tot, la decisió d'adoptar un gos d'assistència s'ha de considerar molt detingudament, ja que la presència d'aquest nou company suposarà canvis importants en l'estil de vida. Tot i això, són moltes les persones amb discapacitat que opten per l'adopció a causa de les facilitats en el dia a dia i al valuós vincle afectiu que formen amb aquests companys.

Un cop presa la decisió, la persona s'ha de posar en contacte amb una entitat. Aquesta realitzarà una sèrie de proves per avaluar quin gos és més adequat per a la persona en funció de la patologia, l'entorn i el domicili, entre d'altres. Els gossos d'assistència es poden adoptar en protectores d'animals amb els consegüents despeses de vacunes, xip, esterilització, llicències, etc. i ensinistrament, un procés que sol durar entre 6 i 12 mesos i que pot fer-se en les instal·lacions de l'entitat o al domicili de la persona. En qualsevol cas, moltes vegades es faran entrenaments conjunts de prova per veure si la persona i el gos congenien bé. En el cas dels nens sol requerir-se un mínim d'edat, ja que han de poder suportar responsabilitats com raspallar al gos o treure'l a passejar.

Algunes de les entitats de gossos d'assistència amb què es pot contactar són AEPA (Asociación Española de Perros de Asistencia), ACGA (Asociación Catalana de Perros de Asistencia), Fundación Bocalán, ARCADYS, Fundación Canadd Internacional, Asociación Hidra, Can Planet, Educan y Asociación Lealcan de Integración Canina. Cal tenir en compte que el procés d'adopció és lent a causa de l'alta demanda.

Ampliació dels col·lectius beneficiaris

Recentment s'ha anunciat una modificació en la Llei reguladora dels gossos assistencials d'Andalusia, que estendrà el dret a les persones amb discapacitats físiques i auditives i no només a les d'origen visual. Així mateix, inclourà a les persones amb trastorns de l'espectre autista i epilèpsia i diabetis. Els gossos guies també seran considerats d'assistència, distingint els últims en cinc categories: guies, de servei, de senyalització de sons, d'avís d'alertes mèdiques i per a trastorns de l'espectre autista.

A més, la modificació de la llei especifica que la persona usuària podrà tenir el gos d'assistència al seu costat en tot moment durant la jornada laboral i accedir amb ell a qualsevol espai del centre de treball en les mateixes condicions que la resta de la plantilla.

Reportatge d'Ensinistrament de Gossos LealCan

 

 

 

 


Fuentes:

COCEMFE. Perros de asistencia. Disponible en: http://www.cocemfe.es/portal/index.php/recursos-disponibles-2/perros-de-asistencia

Discapnet. La ley reguladora de los perros de asistencia a personas con discapacidad ampliará los colectivos beneficiarios. Disponible en: https://www.discapnet.es/actualidad/2018/06/la-ley-reguladora-de-los-perros-de-asistencia-personas-con-discapacidad-ampliara

Sunrise Medical. Características de los perros de asistencia. Disponible en: https://www.sunrisemedical.es/blog/perros-de-asistencia-discapacidad

YouTube. Adiestramiento de Perros LealCan. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=u4cd_3N5aBk