L'Observatori de la Discapacitat Física i l'Obra Social "la Caixa" realitzen un estudi conjunt per optimitzar l'accessibilitat dels EspaisCaixa

L'Observatori de la Discapacitat Física i l'Obra Social "la Caixa" realitzen un estudi conjunt per optimitzar l'accessibilitat dels EspaisCaixaEl Observatorio de la Discapacidad Física y la Obra Social “la Caixa” realizan un estudio conjunto para optimiza

L'accessibilitat es defineix com el grau en el qual un servei pot ser utilitzat per totes les persones, indistintament de les seves capacitats físiques, sensorials o cognitives. L'ús de serveis inclou l'accés als recintes on es desenvolupen activitats, la informació i orientació en relació a les mateixes i el desplaçament normal per l'interior de l'espai.

L'Obra Social "la Caixa", compromesa amb l'accessibilitat dels seus equipaments, posa a disposició de les persones amb discapacitat Centres de Gent Gran (EspaisCaixa), dissenyats i habilitats per a l'ús universal, considerant que una de cada dues persones amb discapacitat és major de 55 anys. No obstant això, moltes no tenen coneixement dels recursos que la comunitat els facilita i no es beneficien dels serveis dels què disposen.

L'Obra Social "la Caixa", amb la voluntat d'ampliar el coneixement sobre la realitat diària de les persones amb discapacitat física, sensorial i / o cognitiva, ha realitzat un estudi col·laboratiu juntament amb l'Observatori de Discapacitat Física (ODF) per contribuir de forma col·lectiva a l'exercici dels seus drets i a l'atenció de les seves necessitats.

Per fer-ho, s'han analitzat els 15 equipaments que l'Obra Social "la Caixa" gestiona a la ciutat de Barcelona denominats "EspaisCaixa", en base a un mètode d'anàlisi paramètric d'Accessibilitat (MAPA) desenvolupat per l'equip tècnic de l'Observatori de la Discapacitat Física.

Aquest mètode ofereix una valoració versàtil que detalla els resultats en diversos formats en funció de cada cas. Comprèn des de la valoració global de l'accessibilitat a l'edifici estudiat, fins a la valoració temàtica segons els camps d'anàlisi, a més d'una avaluació de cada àrea en funció dels diferents tipus de discapacitat: motriu, visual, auditiva i cognitiva.

A l'estudi, s'han determinat cinc elements clau per a l'anàlisi: l'accés a l'edifici, que estudia els elements amb els quals cal interactuar per accedir a l'equipament; la facilitat per obtenir informació, que valora la visibilitat i interacció de la senyalètica de l'equipament; la circulació horitzontal, que fa a la connexió entre els diferents espais, el paviment, paraments verticals de vidre i les portes de pas en cadascuna de les plantes; la circulació vertical, que analitza les rampes, escales, ascensors i salvaescales; i els usos, en els quals s'analitza el mobiliari, els serveis higiènics adaptats, espais de conferències habilitats, serveis de bar i places d'aparcament reservat.

Els resultats de l'estudi mostren de forma gràfica el grau d'accessibilitat de l'edifici i el contrasten amb el grau de compliment normatiu. A cada espai s'ha determinat un percentatge de compliment global de tots els aspectes analitzats, així com la seva adaptabilitat a cada tipus de discapacitat.

D'aquesta manera, els resultats han permès avaluar quins espais estan millor equipats per a determinats tipus d'usuaris i quins són els requisits que cadascun d'ells ha d'implementar per garantir la màxima accessibilitat de tots els integrants.