Els diners, la barrera més gran per a l'accés a la tecnologia

Les barreres econòmiques són les que més dificulten l'accés a la tecnologia de les persones amb discapacitat, segons es desprèn de l'informe Keysight-Fundació Adecco Tecnologia i discapacitat. Les altres dues barreres que li segueixen són les formatives i les d'accessibilitat (que no estigui encara inventada la tecnologia que seria necessària). El 55% de les persones enquestades considera que segueix trobant barreres per utilitzar les eines tecnològiques convencionals, d’aquestes, el 22% considera que aquestes barreres són d'índole econòmic, el 19% comenta que es tracta de barreres de tipus formatiu, i un 14% creu que són barreres d'accessibilitat.

Una altra data que dóna l'informe, realitzat a partir d'una enquesta a 300 persones d'entre 20 i 58 anys amb diferents discapacitats, és el que el 60% de les persones amb discapacitat considera que les xarxes socials han millorat la seva qualitat de vida. Facebook és la xarxa social més popular entre les persones enquestades –el 58% dels usuaris la utilitza–, seguida de Twitter, amb un 25%, i Linkedin usada per un 10%. Així mateix, un 5% dels participants assegura utilitzar altres xarxes a més de les ja esmentades, en la seva majoria específiques per a persones amb discapacitat (Disismore, Anundis, etc.). Gran part dels usuaris enquestats utilitzen les xarxes socials com a canal d'oci, però també per a la cerca d'ocupació i fins i tot alguns com a plataforma per conscienciar sobre la situació de les persones amb discapacitat.

Segons els enquestats, les Noves Tecnologies són una de les principals causes de l'augment del nombre de contractacions de persones amb discapacitat, ja que, juntament amb les adaptacions tecnològiques, permeten a les persones amb discapacitat exercir llocs de treball en els quals fa anys estaven pràcticament exclosos. De fet, el nombre de contractacions ha registrat en 2014 un creixement del 19% respecte a l'any anterior, amb un total de 82.977 contractes, quan en 2013 aquesta xifra va ser de 69.648 persones.

L'informe també indica que, del total d'enquestats amb ocupació, el 53% assegura que aquest tipus d'adaptacions faciliten en gran manera les tasques que el seu lloc de treball requereix, permetent-los ser autònoms en la seva feina. D'aquest percentatge, es beneficien el 70% de les persones amb discapacitat sensorial, seguit del 52% d'aquelles amb algun tipus de discapacitat física i de l’11% de les quals tenen una discapacitat psíquica o intel·lectual.

Via Fundación Adecco