El nivell educatiu, clau per a la inclusió social

El nivell educatiu, clau per a la inclusió social

El nivell d'estudis és un factor clau en la integració laboral de les persones amb discapacitat. La major formació de la persona augmenta les probabilitats de trobar una ocupació i estar ocupat/a en millors condicions laborals.

Les persones amb discapacitat es troben amb barreres d'accés a l'educació que dificulten la seva formació, el 70% afirma experimentar aquest tipus de barreres. L’abandonament dels estudis entre els joves és major en el cas de les persones amb discapacitat -43%- i són una minoria els que assoleixen l'educació superior -15%-. Tots els indicadors mostren una situació més favorable per a les persones sense discapacitat. Aquestes dades suposen un repte que la societat ha d'afrontar, ja que l'educació és clau per a la inclusió social de totes les persones.

Etiquetes: