El consum de medicaments és major entre persones amb discapacitat

El consum de medicaments és major entre persones amb discapacitat

Les dades de l'ESCA mostren com el consum de medicaments com l’aspirina són prescrits un 30% més entre persones amb discapacitat i que en conjunt, el 50% de les persones amb discapacitat ha pres aquest tipus de medicaments en les darreres 48 hores (prèvies a la realització de l'enquesta). 

Existeix un major consum d'aspirines, similars i/o antiinflamatoris entre les persones amb discapacitat. Cinc de cada deu persones enquestades amb discapacitat ha pres medicació en els darrers 2 dies, envers el 20% de les persones sense discapacitat.

Caldrà una anàlisi profunda per esbrinar si aquesta dada és un reflex d’una sobremedicació o mostra una major exposició al dolor entre persones amb discapacitat.

Etiquetes: