Dones i discapacitat

El 50,12% de les persones amb discapacitat són dones, percentatge que suposa 1.410.310 persones a Espanya. La principal afectació de les dones amb discapacitat és de tipus osteoarticular, que agrupa el 31,5% de les dones amb discapacitat, seguit per les malalties cròniques, que suposen el 17% de les dones amb discapacitat. Entre els diferents tipus de discapacitat, l’osteoarticular és on hi ha més diferències entre homes i dones, amb un 6,5% de diferència (afecta el 31,5% dones i el 25% homes).

D’altra banda, comparativament les dones amb discapacitat tenen més presència en franges d’edat més grans que els homes; així doncs, mentre que el 19% de les dones amb discapacitat tenen 75 anys i més, són el 16% dels homes amb discapacitat els que es situen en aquesta franja.

Etiquetes: