Dones amb discapacitat: múltiple discriminació, múltiple reivindicació

Dones amb discapacitat: múltiple discriminació, múltiple reivindicació

A Espanya, les dones amb discapacitat representen el 42,3% de la població amb discapacitat en edat activa.

Les dones amb discapacitat es troben en major desavantatge econòmic i professional que les dones sense discapacitat: 39 % menys activitat (quocient entre la població activa i la població en edat de treballar), 32,3 % menys d’ocupació, 7,6 % més atur i 15,5 % menys de salari anual.

La dones amb discapacitat volen la igualtat d'oportunitats per a totes les dones.

Les dones amb discapacitat pateixen més violència de gènere que les dones sense discapacitat: 6,1 % més violència física, 6,3 % més violència sexual, 3,9 % més violència psicològica de control, 8,8 % més violència psicològica emocional i 7,3 % més violència econòmica.

Cap dona hauria de ser víctima de cap tipus de violència de gènere

En el Dia Internacional de la Dona, les Dones amb Discapacitat també reivindiquen la igualtat

 

Fonts:

1. Observatorio sobre Discapacidad y Mercado de Trabajo en España (Odismet.es).

2. Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2015. Delegación del gobierno para la violencia de género y Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).