Distribució de les persones amb discapacitat intel·lectual per CCAA

A Espanya s'estima que viuen prop de 268.633 persones amb discapacitat intel·lectual reconeguda. Per Comunitats Autònomes, Andalusia i Catalunya són on més es concentren, donat que també són les comunitats amb més població. Un factor a considerar en la distribució territorial són els entorns urbans i rurals ja que, tal com recull l'informe de síntesi "Jornada sobre desarrollo rural inclusivo de Red Rural Nacional 2017" hi ha diferències notables pel que fa a l'accessibilitat a recursos i serveis.

S'aporten 4 dificultats destacades de les zones menys poblades: el baix nivell d'associacionisme (el qual sovint actua com xarxa de suport); l'existència de més barreres arquitectòniques (donades les dificultats per salvar algunes barreres naturals i/o la manca d'inversió); inferior nombre de recursos i més llunyans (amb la qual cosa pot implicar grans desplaçaments) i menys comprensió de la discapacitat (ja que les accions de sensibilització es fan majoritàriament en entorns urbans).

L'anàlisi segons entorns rurals i urbans s'ha realitzat per Comunitats Autònomes i s'ha considerat les poblacions de 10 mil habitants com a punt de tall. Les dades mostren com a Aragó (41%), Canàries (31%) i Galícia (29%) concentren un major nombre de persones amb discapacitat intel·lectual en entorns rurals. Per contra, la Rioja és la que menys (19%).