Dèficit en l’atenció sanitària a les persones amb discapacitat a Espanya

Dèficit en l’atenció sanitària a les persones amb discapacitat a Espanya

Enguany, el tema del Dia Mundial de la Salut és la cobertura sanitària universal per a totes les persones i en qualsevol lloc. Es per això, que des de l'Observatori de la Discapacitat Física volem parlar del dèficit existent en l’atenció sanitària a les persones amb discapacitat a Espanya, ja que el nostre sistema sanitari no garanteix l’accessibilitat a les instal·lacions, serveis i processos.

  • La prestació ortoprotètica no inclou tots els productes de suport per a l’autonomia personal que ofereix el mercat. Les prestacions ortoprotètiques han d’estar exemptes de copagament.
  • La pràctica d’esterilitzacions forçades contra dones i nenes amb discapacitat és una violència vigent contra les dones que impedeix el seu dret a triar sobre la seva vida, la seva sexualitat i la seva maternitat.
  • L’internament forçós per problemes de salut mental està encara permès.
  • Algunes companyies no permeten la contractació d’assegurances de vida i/o de salut a persones amb discapacitat.

En el Dia Mundial de la Salut, exigim el dret universal a la protecció de la salut i a l’atenció sanitària garantida i sense exclusions.

Salut per a tothom!


Fonts:

Organització Mundial de la Salut (OMS)

Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI)