20 de Febrer Dia Mundial de la Justícia Social

Dia Mundial Justícia Social

La celebració el Dia Mundial de la Justícia Social busca eradicar la pobresa i promoure l'ocupació plena i el treball digne, la igualtat entre els sexes i l'accés al benestar social i la justícia social per a tothom.

Segons el darrer informe sobre Justícia Social a Europa, Espanya ocupa el lloc 24 dels 28 estats membre de la Unió Europea. Ha baixat 10 punts en tan sols 10 anys.

Durant aquest temps s'ha detectat un major deteriorament de l'accés al mercat de treball, un augment de l'abandonament escolar i un augment de la pobresa.

L'atenció sanitària, tot i la baixa proporció de personal mèdic i llits hospitalaris, ha estat millor puntuada en comparació a la resta dels estats membre.

L'exclusió social continua sent molt elevada.

Per això, el Dia Mundial de la Justícia Social recordem la necessitat d'eliminar barreres de gènere, edat, raça, ètnia, religió, cultura o discapacitat.

 

 

 

Fonts:

http://www.un.org/es/events/socialjusticeday/

http://www.rtve.es/noticias/20171124/espana-cola-justicia-social-ue-segun-ultimo-informe-fundacion-beterlsmann/1638284.shtml

https://www.fundacionbertelsmann.org/es/home/zona-de-prensa-raiz/zona-de-prensa/notas-de-prensa/2017/freno-a-la-recesion-la-recuperacion-del-mercado-la-boral-mejora-la-justicia-social-en-la-ue/

https://www.fundacionbertelsmann.org/es/home/publicaciones-raiz/publicacion/did/social-justice-in-the-eu-index-report-2017/

https://www.fundacionbertelsmann.org/es/home/zona-de-prensa-raiz/zona-de-prensa/notas-de-prensa/2016/la-justicia-social-en-europa-la-mejora-del-mercado-laboral-no-llega-a-todas-las-personas/