Dia Internacional de la Síndrome de Down

A Espanya s’estima que hi ha 35.000 persones amb síndrome de Down, de les quals 6 de cada 10 són homes. Si s’analitza la distribució de les persones amb síndrome de Down per edat i sexe, s’observa com tot i que neixen més dones que homes amb síndrome de Down, a mesura que avancen les franges d’edat cada cop els homes predominen més, sobretot i de manera més destacada en la franja dels joves (entre 16 i 30 anys), on els homes dupliquen les dones. Aquesta piràmide poblacional és oposada a la de la població general, en què a mesura que les franges d’edat són més avançades, hi ha un major predomini de les dones.

Finalment, cal tenir en compte la reducció que hi ha hagut des de 1976 en els naixements de persones amb síndrome de Down; doncs els naixements han disminuït dels 16,2 per cada 10.000 habitants entre 1976 i 1980 als 5,5 naixements per cada 10.000 habitants.

Etiquetes: