Contractació de persones amb discapacitat a Catalunya

Contractació de persones amb discapacitat a Catalunya

L'any 2015 hi havia 13.202 persones amb discapacitat contractades a Catalunya. Les persones contractades representen el 5% del total de població amb discapacitat en edat de treballar -270.725 persones-. Els homes representen el 62% de la població amb discapacitat contractada mentre les dones tenen menor presència -38%-.

Quant al tipus de contracte, la majoria són de caràcter temporal -80%- i només el 20% té un contracte indefinit. Per al conjunt del mercat laboral català el percentatge de contractes temporals augmenta fins al 88%.

El 92% dels contractes de les persones amb discapacitat són del sector serveis. En el cas de la població total, els contractes del sector serveis representen el 79%. Finalment, la majoria de contractes són de l'àmbit metropolità de Barcelona -67%-.

Etiquetes: