Barreres a la pràctica esportiva

A Catalunya, el 73% de les persones amb discapacitat percep dificultat en l’accés als equipaments esportius de proximitat. Aquesta xifra es redueix al 63% en el cas de les persones sense discapacitat. Aquestes dades es tradueixen en un 10% menys d’ús dels equipaments esportius de proximitat entre les persones amb discapacitat respecte a la resta de la població, que implica que el 77% de les persones amb discapacitat no fan ús d’equipaments esportius.

Les dificultats en l’accés a equipaments esportius és un dels factors que s’afegeix a elements com els prejudicis socials respecte a la pràctica esportiva de persones amb discapacitat, les barreres econòmiques o el simple coneixement de les oportunitats de pràctica d’esport adaptat.

Etiquetes: