Autoestima i benestar

Autoestima i benestar

Seguint la teoria de la motivació humana -exposada per Maslow el 1943- un cop s’han cobert les necessitats bàsiques, les persones desenvolupen altres tipus de necessitats relacionades amb l’autorealització, on intervenen qüestions com l’autoestima i l’acceptació dins la societat.

En el cas de les persones amb discapacitat, donat que la nostra societat encara treballa cap a la plena inclusió, és presumible pensar que hi ha dificultats per garantir els elements que contribueixen al seu benestar i la seva autorealització. De fet, les dades de l’ESCA mostren que les persones sense discapacitat se senten millor amb si mateixes que les persones amb discapacitat. 

Etiquetes: