Augmenta la bretxa salarial

Augmenta la bretxa salarial

Segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística, els salaris de les persones amb discapacitat han disminuït un 5,9% de l'any 2011 a 2013, enfront del 0,7% en el cas de les persones sense discapacitat. Durant aquests anys la bretxa salarial entre persones amb discapacitat i sense ha augmentat a Espanya.

D'altra banda, també existeix una bretxa salarial per gènere: el salari de les dones és inferior en tots els casos, amb independència de la discapacitat. Els salaris també varien en funció del tipus de discapacitat. Les persones amb discapacitat intel·lectual i/o trastorn mental són les que perceben salaris més baixos.