Augment de les dificultats de mobilitat

Augment de les dificultats de mobilitat

En l’àmbit territorial català, l’Enquesta de Condicions de Vida i Hàbits de la Població recull, entre d’altres indicadors, dades sobre mobilitat de la població en general. Les dades d’evolució mostren que ha augmentat en un 5% el nombre de persones amb dificultats per sortir de casa entre els anys 2006 i 2011.

En el mateix període de temps, i amb dades de la mateixa enquesta, ha augmentat en un 3% el nombre de persones que manifesta dificultats per moure’s dins de casa seva. Tot i que aquestes xifres es poden considerar reduïdes tenint en compte el conjunt de la població s’ha de parar l’atenció en la seva tendència de creixement. A més, considerant que el 8% de la població catalana té minvat un dret tan bàsic com és el poder sortir de casa seva amb plena autonomia, aquestes dades prenen una altre dimensió.