Anàlisi de la violència masclista

El 23% de les dones amb discapacitat ha patit violència física, sexual o psicològica per part de la seva parella actual o exparelles. Aquesta xifra mostra que les dones amb discapacitat que pateixen algun tipus de violència masclista és 8 punts superiors a les dones sense discapacitat. Dins d’aquest grup, es posa de manifest que hi ha alguns factors socioeconòmics que accentuen aquesta xacra social. Així, les dones de més de 65 anys concentren el 40% dels casos.

En paral·lel, les dones amb discapacitat en situació de no ocupació (tant inactives com desocupades) mostren també una major incidència (86,3%). Per últim, pel que fa a la classe social s’observa que la incidència de violència masclista és més accentuada en les classes treballadores que agrupa el 51,6% dels casos.