Al 2018, les persones amb discapacitat haurien de poder exercir els seus drets bàsics i llibertats

Al 2018, les persones amb discapacitat haurien de poder exercir els seus drets bàsics i llibertats

Al 2018 les persones amb discapacitat haurien de poder exercir els seus drets bàsics, i llibertats. No obstant això...

- A 3 de cada 4 persones amb discapacitat els resulta difícil o molt difícil l’accés al transport públic1.

- A les llars on hi viu una persona amb discapacitat encara hi ha barreres d’accés a l’edifici per a 1 de cada 2 persones. Això ha fet que fins a 305 mil persones hagin hagut de canviar de domicili.

- Fins a un 22% de les persones amb discapacitat reconeix tenir dificultats en l’àmbit educatiu2.

- 4 de cada 10 persones amb discapacitat perceben barreres per accedir al mercat laboral. Això comporta nivells inferiors d’estudis i taxes d’ocupació més baixes.

- 2 de cada 3 persones amb discapacitat confien en les TIC per millorar el seu dia a dia, però el 9% percep obstacles per accedir correctament a Internet3.

- El 64% de les persones amb discapacitat manifesta moltes dificultats per fer esport1.

- Fins a un 28% de les persones amb discapacitat no viatja mai o gairebé mai.

Segons dicta la Llei General dels Drets de les Persones amb Discapacitat, des del 4 de desembre de 2017 tots els béns, productes, entorns i serveis havien de ser accessibles a tothom. Passat el venciment del termini, la realitat demostra el seu incompliment.

Un món accessible és un món per a totes les persones.

1- Segons el Baròmetre CIS, 2013.
2- Segons l’Eurostat, 2012.
3- Discapacitat, Integració, el Paper de les TIC, 2015 de l’Observatori de la Discapacitat Física.