Adaptació del municipi a la mobilitat de la població: aspectes específics

La població de l’AMB considera que l’accessibilitat d’alguns dels espais urbans del seu municipi té mancances i, si es considera l’accessibilitat dels habitatges, la majoria considera que els immobles estan poc o gens adaptats (per a persones amb discapacitat); de fet el 62% de la població de l’AMB creu que els habitatges del seu municipi estan poc o gens adaptats mitjançant rampes o accessos fàcils.

Si es considera l’accessibilitat de l’espai públic en canvi, el 65% de les persones creuen que pel que fa a rampes o voreres rebaixades que facilitin l’accés amb cadira de rodes, el seu municipi està bastant o molt adaptat. En menor mesura es considera l’accessibilitat a les botigues, mercats i supermercats mitjançant rampes o accessos fàcils, on el 56% de les persones considera que el seu municipi està preparat per a les persones amb alguna discapacitat. Hi ha per tant una major percepció positiva de l’accessibilitat dels espais públics que dels privats.