Accessibilitat universal: barreres físiques i en la mobilitat

Accessibilitat universal: barreres físiques i en la mobilitat

Sabies què?

Les barreres físiques als municipis s’han classificat en tres grups:

  • Barreres urbanístiques als carrers i espais públics
  • Barreres arquitectòniques en l’accés o l’interior d’edificis
  • Barreres a la mobilitat en les diferents formes de transport per la ciutat

I tot i que tradicionalment no s’han considerat barreres físiques, també ho són les barreres que impedeixen la comunicació i la comprensió dels espais públics i dels serveis.

No obstant això, és necessari superar aquest plantejament perquè és limitat davant la nova concepció d’accessibilitat universal, entesa com una condició imprescindible per a garantir la igualtat d’oportunitats a través d’un disseny per a tothom.

Per a aconseguir-ho, és necessari concebre sense barreres tot allò que es crea i dissenya i adaptar allò que s’ha realitzat amb barreres. Cal adequar no només l’entorn sinó també els serveis, equipaments, estructures i condicions administratives i legals a les necessitats de tota la població.