Accessibilitat i Disseny Universal dels habitatges

Accessibilitat i Disseny Universal dels habitatges

Segons dades de l'INE, el 56% dels edificis de primer habitatge van ser construïts abans de 1980 i en molts casos no s'han realitzat les modificacions necessàries per garantir la seva accessibilitat. La presència de graons per accedir a la finca i la falta d'ascensor són dues de les principals dificultats. 

Tal com apunta el president del Consell General de Col·legis i Administradors de Finques d'Espanya, el 75% de les finques necessita millorar la seva accessibilitat. Així ho demostren les dades vinculades a l'accessibilitat dels edificis, ja que el 47% de les persones majors de 75 anys i més pateixen alguna restricció en l'accés i la mobilitat pels edificis. Tot i que la gent gran és el col·lectiu amb més dificultats, la gent jove també afirma trobar-se amb algunes restriccions (el 28% de la població entre 15 i 44 anys).

Amb una esperança de vida en augment, és previsible que els problemes de mobilitat creixin si no es garanteix l'accessibilitat als edificis. Per garantir la mobilitat de totes les persones és fonamental que els espais urbans i els habitatges compleixin els requisits d'accessibilitat universal i es pensin des del disseny per a tots/es.