Accés a les TIC: ús de l'ordinador

Accés a les TIC: ús de l'ordinador

L’accés diferenciat a les TIC de les persones amb discapacitat implica una paradoxa. Les persones amb discapacitat formen un dels col·lectius que més podria beneficiar-se de les tecnologies de la informació i la comunicació i al mateix temps, és qui experimenta més barreres a la integració per les TIC. 

Els ordinadors, portàtils o de sobretaula, poden disposar d’adaptacions perquè les persones amb dificultats en l’ús convencional puguin utilitzar-los igualment. No obstant això, només una minoria els utilitza. Cal avançar en el disseny universal per garantir l'accés a les TIC a totes les persones.

Etiquetes: