Saps què són les Cardiopaties Congènites?

Saps què són les Cardiopaties Congènites?

Les Cardiopaties Congènites són malformacions de l’estructura del cor que s’inicien des del primer moment de la gestació, existeixen al voltant de 300 diagnòstics diferents. Requereixen seguiment mèdic i, sovint, de tractament quirúrgic.Es consideren discapacitat orgànica1.

A Espanya les cardiopaties congènites afecten a 8 de cada 1.000 nens nascuts,que equival a 4.000 casos nous a l’any2.Més del 50% dels afectats són adults, i d’aquests,tan sols el 20% té seguiment mèdic3.

Es diagnostiquen mitjançant una ecografia durant l'embaràs, a les 20-22 setmanes de gestació4.

Algunes de les recomanacions per reduir el risc de tenir un nadó amb un defecte cardíac són: mantenir un pes saludable, no fumar, prendre àcid fòlic cada dia i controlar la diabetis diagnosticada5.

Darrerament, s’està valorant la cardiopatia des d’una visió no només mèdica, sinó també des de la perspectiva de les possibles repercussions físiques i emocionals1.

Es concedeix el certificat de discapacitat a partir del 33% en aquells casos en els que la cardiopatia congènita repercuteix en la qualitat de vida de les persones1.

1- Associació de cardiopaties congènites (ACCIC).

2- Fundació Menudos Corazones.

3- Dr. José Maria Oliver. Congreso de las Enfermedades Cardiovasculares SEC 2017.

4- Prats P,et al. Diagn Prenat 2011; 22:128-35.

5- Organització Mundial de la Salut (OMS).