10 d'Octubre: Dia mundial de la Salut Mental

Segons dades de l'Imserso de 2014, a Espanya hi ha 454.500 persones amb algun trastorn de salut mental reconegut legalment. Aquesta xifra suposa el 16% sobre el total de persones amb discapacitat reconeguda (és a dir, que tenen un grau de discapacitat superior al 33%).

Entre les persones amb trastorn de salut mental, la meitat són homes i l'altra meitat dones i en relació a l'edat, la majoria tenen entre 35 i 64 anys. Entre totes les persones amb discapacitat, aquelles amb trastorn mental són de les que tenen més dificultats per accedir a una ocupació i un salari digne: la taxa d'ocupació és del 16% i el salari anual mitjà de 2013 era de 16.550 euros.

Etiquetes: