Mobilitat de les persones amb discapacitat física

Mobilitat de les persones amb discapacitat física

A l'hora de desplaçar-se, l'eliminació de barreres a l'entorn és fonamental per garantir la mobilitat de totes les persones. Un aspecte que sovint queda en un segon pla és l'accés a la conducció de les persones amb discapacitat física. Aquesta permet els desplaçaments de forma autònoma, principalment en llocs on es dóna una inexistència d'alternatives com pot ser el transport públic.

L'ocupació de les persones amb discapacitat

Discapacitat i ocupació

Atur i discapacitat a Catalunya

Activitats culturals de les persones amb discapacitat

Percepció social de la discapacitat

Discapacitat física

Estat del benestar

Relacions i convivència de les persones amb discapacitat

Monogràfic 1: Percepció social de la discapacitat física

Monogràfic 1: Percepció social de la discapacitat física
Autors: Montse Fernández i Pau Vidal, Observatori del Tercer Sector
Data de publicació: maig de 2014

 

 

La percepció que la societat té de la discapacitat està estretament vinculada al major o menor grau d’inclusió social del col·lectiu de les persones amb discapacitat. En aquest primer monogràfic es recullen indicadors extrets de Baròmetre del CIS sobre la percepció que té la ciutadania al voltant de la discapacitat, les barreres arquitectòniques de l’entorn, quines relacions s’estableixen entre les persones amb discapacitat i sense, i quina és la seva opinió sobre la intervenció de l’estat i de les organitzacions del Tercer Sector en l’àmbit de la discapacitat. Aquests indicadors també es complementen amb dades aportades per l’Associació Amputats Sant Jordi sobre algunes barreres arquitectòniques existents a Barcelona i Santa Coloma de Gramenet i els resultats d’una enquesta realitzada a persones amb discapacitat física.

 

Pàgines