L'accessibilitat a la ciutat de Barcelona

Mobilitat de les persones amb discapacitat física

Mobilitat de les persones amb discapacitat física

A l'hora de desplaçar-se, l'eliminació de barreres a l'entorn és fonamental per garantir la mobilitat de totes les persones. Un aspecte que sovint queda en un segon pla és l'accés a la conducció de les persones amb discapacitat física. Aquesta permet els desplaçaments de forma autònoma, principalment en llocs on es dóna una inexistència d'alternatives com pot ser el transport públic.

L'ocupació de les persones amb discapacitat

Discapacitat i ocupació

Atur i discapacitat a Catalunya

Activitats culturals de les persones amb discapacitat

Percepció social de la discapacitat

Discapacitat física

Estat del benestar

Relacions i convivència de les persones amb discapacitat

Pàgines