Pobresa i Discapacitat

Gènere i Discapacitat

La Llei d'Autonomia i Atenció a la Dependència

Monogràfic 2: Discapacitat física i vida quotidiana

Monogràfic #2: Discapacitat física i vida quotidiana
Autor/es: Montse Fernández, Blanca Cegarra i Pau Vidal
Data de publicació: desembre de 2014

 

 

En aquest segon monogràfic es vol aprofundir en la realitat de la vida quotidiana de les persones amb discapacitat física. Per fer-ho, s’aporten noves dades sobre les barreres físiques dels entorns així com indicadors que fan referència a altres dificultats que van més enllà de les espacials. Es tracta de les barreres socials, un tipus d’obstacles sovint invisibles, que tenen a veure amb les dificultats d’accés a determinades esferes socials, com el mercat laboral o el món acadèmic, i que dificulten la plena integració de les persones amb discapacitat física. Però prèviament a aquesta reflexió, en el monogràfic es contextualitza la qüestió de la discapacitat en el nostre entorn, aportant dades del nombre de persones reconegudes amb discapacitat física a Catalunya i reflexionant sobre l’evolució del propi concepte de discapacitat.

La taxa d'ocupació segons el tipus de discapacitat, Espanya 2012

Accés a les Tecnologies de la Informació i la Comunicació

Barreres en la participació

Les barreres físiques de l'entorn

El nivell educatiu, clau per a la inclusió social

El nivell educatiu, clau per a la inclusió social

El nivell d'estudis és un factor clau en la integració laboral de les persones amb discapacitat. La major formació de la persona augmenta les probabilitats de trobar una ocupació i estar ocupat/a en millors condicions laborals.

La vida quotidiana de les persones amb discapacitat física

Discriminació de les persones amb discapacitat física

El 33% de les persones amb discapacitat física enquestades per l'associació Amputats Sant Jordi s'ha sentit discriminat/da alguna vegada a causa de la seva discapacitat. S'entén per discriminació per motius de discapacitat: qualsevol distinció o exclusió que tingui el propòsit o l'efecte d'obstaculitzar o deixar sense efecte el reconeixement o l'exercici de tots els Drets Humans i llibertats fonamentals en els àmbits polític, econòmic, social, cultural, etc.

Pàgines