Monogràfic 3: L'ocupació de les persones amb discapacitat

Monogràfic 3: L'ocupació de les persones amb discapacitat

Monogràfic #3: L'ocupació de les persones amb discapacitat
Autor/es: Montse Fernández, Blanca Cegarra i Pau Vidal
Data de publicació: maig de 2015

 

 

L'ocupació és una de les eines bàsiques per al desenvolupament personal i el dret a l'accés al mercat laboral ha d'estar garantit per a totes les persones en edat de treballar. La falta de treball és un dels principals factors que pot portar a una persona a la pobresa i a l'exclusió social i en l'actual situació de crisi socioeconòmica la taxa d'atur és elevada.

Les persones amb discapacitat es troben en una situació d'especial dificultat per les barreres socials que es troben en accedir al mercat de treball i l'àmbit laboral és un dels més problemàtics per a les persones amb discapacitat física. És per aquest motiu, que el monogràfic se centra en l'ocupació de les persones amb discapacitat a partir de les dades de l'Enquesta de Població Activa -2013- i de l'estudi sobre Salari en les Persones amb Discapacitat de l'INE -2011-.

L'accessibilitat universal en els habitatges a Espanya

L'accessibilitat universal és la condició que han de complir els entorns, processos, béns, productes i serveis, així com els objectes, instruments, eines i dispositius, per ser comprensibles, utilitzables i practicables per totes les persones en condicions de seguretat i comoditat i de la forma més autònoma i natural possible. 

Totes les persones tenim dret a vot

Totes les persones tenim dret a vot

Les persones amb discapacitat es troben amb barreres a l'hora de participar políticament. Segons dades de l'Observatorio Estatal de la Discapacidad, el 18% de les persones amb discapacitat no té influència cívica. És a dir, aquestes persones no participen en eleccions o no formen part de cap organització ciutadana (Informe Olivenza 2014). A més a més, actualment a Espanya hi ha més de 80.000 persones amb discapacitat psíquica i/o mental que tenen vetat el dret a vot.

L'ocupació dels joves amb discapacitat

La situació laboral dels joves a Espanya és complicada, especialment per a aquells que tenen alguna discapacitat. La taxa d'atur és 10 punts percentuals més elevada per als joves amb discapacitat que per a la resta que es troben en la mateixa franja d'edat -menors de 25 anys-. Els joves amb discapacitat se situen en una taxa d'atur del 62% envers el 52% de la resta de joves.

Persones amb discapacitat a Espanya, 2013

A Espanya hi ha 2.564.893 persones amb discapacitat, de les quals el 49% són homes i el 51% dones. El col·lectiu de persones amb discapacitat legalment reconeguda representa el 5% del total de la població espanyola. Aquestes persones són aquelles que tenen el reconeixement legal de discapacitat superior al 33%.

El risc de pobresa o exclusió social de les persones amb discapacitat, Europa 2013

A Espanya, la taxa de risc de pobresa o exclusió social és més elevada per a les persones amb discapacitat -29,4%- respecte a la resta de la població -25,7%-. La bretxa de risc de pobresa entre els dos col·lectius és de 3,7 punts percentuals. La xifra espanyola és de les més baixes d'Europa, per exemple, Bèlgica i Alemanya presenten una bretxa més elevada -17,7 i  12,7 respectivament-. 

Ús de les TIC per les persones amb discapacitat de mobilitat

Les persones amb discapacitat de mobilitat tenen limitacions a l'hora d'accedir i utilitzar les Tecnologies de la Informació i la Comunicació -TIC-. Els principals problemes que es detecten com a limitants de l'ús de les TIC són l'accessibilitat i l'assequibilitat. L'ús del telèfon mòbil és molt habitual entre les persones amb aquest tipus de discapacitat, ja que el 95,3% l'utilitza, però només un reduït 3,8% té un dispositiu adaptat a les seves necessitats.

Les persones amb discapacitat a Barcelona ciutat, 2013

L'any 2013 a Barcelona ciutat, la xifra de persones amb discapacitat legalment reconeguda és de 134.794, de les quals la majoria té una discapacitat física -60%-. La pròpia discapacitat pot implicar dificultats de mobilitat a les que cal afegir les barreres arquitectòniques que presenta la ciutat. L'Associació Amputats Sant Jordi, a través de l'anàlisi d'alguns entorns urbans de Barcelona, conclou que molts dels elements de l'entorn no són accessibles per a tothom.

Informe mundial sobre la discapacitat, OMS 2011

Informe mundial sobre la discapacitat, OMS 2011

Segons dades de l'Informe mundial sobre la discapacitat (OMS, 2011) s'estima que 1 de cada 7 persones al món viu amb alguna forma de discapacitat. El 50% de les persones amb discapacitat al món no pot pagar l'atenció a la salut. 

Dades d'ocupació, Espanya 2013

Pàgines